27/02/2018 20:36

Utrudnienia w związku z remontem Urzędu Miejskiego w Szepietowie

Utrudnienia w związku z remontem Urzędu Miejskiego w Szepietowie foto: Adam-dalekie-pole/commons.wikimedia.org

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie” od dnia 01.03.2018 r. poszczególne referaty Urzędu będą przenoszone.

W związku z powyższym w dniach 01-09.03.2018 r., prace poszczególnych referatów mogą ulec zakłóceniu.

Od dnia 12.03.2018 r. do końca realizacji projektu, poszczególne komórki organizacyjne będą znajdować się w następujących lokalizacjach:

1. Świetlica Straży Pożarnej w Szepietowie, ul. Henryka Sienkiewicza 52:

 • Burmistrz Szepietowa,
 • Zastępca Burmistrza,
 • Sekretarz Gminy,
 • Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego,
 • Samodzielne stanowisko do spraw obsługi rady,
 • Samodzielne stanowisko do spraw informatyzacji i obsługi BIP,
 • Samodzielne stanowisko do spraw kancelaryjnych;

2. Biuro Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Szepietowie, ul. Mazowiecka 1:

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Urząd Stanu Cywilnego,
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie;

3. Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Henryka Sienkiewicza 52:

 • Skarbnik Gminy,
 • Referat Finansów;
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Szepietowie ul. Lipowa 1:
 • Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie.

(UM w Szepietowie)

Dział: Szepietowo